Couleur Café

27 - 29 June 2014

Solidarity Village

Het publiek bewust maken van de grotere humanistische en solidaire waarden van het leven, heeft altijd een fundamentele rol gespeeld voor het festival. Hiervoor bouwen je jaarlijks weer het Solidarity Village op, steeds rond een specifieke thematiek. Op deze manier trachten we deze waarden en hedendaagse bekomernissen van de jeugd te linken.

Het Solidarity Village is één van de pijlers van het festival, waar we iedereen uitnodigen de verschillende initiatieven te ontdekken aan de hand van concrete acties waaraan ze vaak actief kunnen deelnemen. Het blijft immers Couleur Café, waar jong en oud heen komt om feest te vieren.

DE AANWEZIGE VERENIGINGEN, NGO’S EN ACTIVITEITEN

 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede.

Oxfam werkt aan praktische en vernieuwende oplossingen om mensen de kans te geven zich uit de  armoede op te werken en een betere toekomst op te bouwen. Bij een ramp of conflict redden we levens en helpen we mensen om weer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En we voeren campagne zodat arme mensen invloed krijgen op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van ondervinden.

Altijd en overal werken we samen met lokale partnerorganisaties en met de meest kwetsbare vrouwen en mannen. Samen roepen we de onrechtvaardigheden die leiden tot armoede, een halt toe.


 
"See what we see" - Aids isn't over yet
Artsen Zonder Grenzen is een internationale en onafhankelijke, medische humanitaire organisatie. Onze hulpverlening wordt bepaald door de medische ethiek en de principes van neutraliteit en onpartijdigheid. We bieden hulp op basis van onze eigen inschatting van de noden en zonder enige vorm van discriminatie. We kiezen nooit partij in gewapende conflicten..

Als getuige van ernstig geweld of crisissen waaraan nauwelijks aandacht wordt geschonken, eisen we het recht op om hierover in het openbaar te spreken.

In 1999 ontving Artsen Zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede.


 

Molenbeek wordt in 2014 gevierd als Métropole Culture door de Federatie Wallonnïe-Brussel. Deze benoeming is in de eerste plaats een erkenning van een dynamische burgerzin, waarin jongeren en volwassenen met een zeer verscheiden achtergrond hun kennis en ervaring uitwisselen en op deze manier baanbrekende projecten op het vlak van cultuur en sociale cohesie op touw zetten. In dit kader is het festival de ideale ontmoetingsplaats om de interculturele dialoog in de schijnwerpers te zetten.

Voor deze gelegenheid eren de 5 Buurthuizen en Het Huis van de Vrouw van de vzw L.E.S. de
projecten die het dagelijkse leven in de Molenbeekse wijken opfleuren.

Om dit te doen zal er een grote berbertent diverse creatieve workshops huisvesten (Arabische kalligrafie, tijdelijke tatoeages, etnische sieraden maken,...). Het theesalon op zijn beurt biedt heerlijke muntthee en verse gebakjes te koop aan.

Maar dat is niet alles:

  1. Molem Bloco 1080: een fanfare van jongeren, verenigd door hun zin voor feesten, tolerantie
    en solidariteit, trakteert het festival op hun onweerstaanbare Sambagnawa ritmes...
  2. MinART: op een 6m hoge toren zal gedurende 3 dagen een gigantisch en interactief fresco gemaakt worden door een tiental street performers met technieken als graffiti, kalligrafie en stencil.
  3. Molem Capitale: een jong hiphop collectief dat onder leiding van de Brusselse rapper Pitcho een song heeft opgenomen. Ze openen elke dag onze Move Stage.
  4. MolenFood: in het Palais du Bien Manger houden de Molenbekenaars ook een stand open, waar een heerlijk gamma van kleuren en geuren wordt gekookt door Het Huis van de Vrouw.
De opbrengsten van al deze acties gaan integraal naar de verschillende projecten, voorgesteld door de Molenbeekse verenigingen.

 

Amnesty International is een wereldwijde  onafhankelijke en onpartijdige organisatie  die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie.

De onpartijdigheid is van wezenlijk belang voor de geloofwaardigheid van Amnesty International. De  organisatie voert geen actie vóór of tegen regeringen of politieke systemen. De organisatie vindt dat onder ieder systeem de rechten van de mens dienen te worden nageleefd.

Op Amnesty's hoofdkantoor in Londen en regionale kantoren verzamelen en analyseren medewerkers informatie over schendingen van mensenrechten uit de hele wereld. Ook worden er geregeld onderzoeksmissies uitgestuurd om de mensenrechtensituatie ter plekke te onderzoeken.


 

Music Fund werkt in partnership met muziekscholen in ontwikkelingslanden en in conflictgebieden Music Fund coördineert inzamelingen van muziekinstrumenten in Europa en waakt daarna over de restauratie en distributie ervan.

Ze biedt ook de knowhow aan om ze te leren stemmen, herstellen en onderhouden: ze organiseert daarvoor initiatieworkshops, stages en opleidingen in de partnerscholen in het zuiden en in Europa. MF heeft ook herstelateliers geopend en uitgerust in sommige van haar partnerscholen.

En ook deze vaste waarden zijn weer van de partij:

  1. Het ankerpunt van onze Village: de razend populaire Raggaravane (http://www.raggaravane.net) zal weer het hele
    weekend de beste dub, ragga en reggae van het moment voorzien.
  2. Schrijf uw berichtjes van hoop en solidariteit op de muren van vrije meningsuiting.